نحوه برگزاری دوره‌ها

دوره‌ها بصورت کاملاً تخصصی و کاربردی همراه با کارگاه‌های عملی برگزار می‌گردند و پس از اتمام دوره با تشکیل گروه آموزشی به کسب تجربه بیشتر می‌پردازیم.

دوره‌ها بصورت خصوصی، نیمه خصوصی، عمومی و وبینار (از راه دور) برگزار می‌گردند. همچنین امکان برگزاری دوره‌ها بصورت بوت کمپ فشرده طی یک هفته وجود دارد.

‌امکان برگزاری دوره‌های حضوری در هر کجای ایران و خارج از کشور وجود دارد و هزینه‌های مربوطه به دوره اضافه خواهد شد.

Technical Analysis

 • نام دوره: تحلیل تکنیکال
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Elliot Waves

 • نام دوره: امواج الیوت
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Price Action

 • نام دوره: پرایس اکشن
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Andrew's Pitchfork

 • نام دوره: چنگال اندروز
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Ichimoku

 • نام دوره: ایچیموکو
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Harmonic Trading

 • نام دوره: معاملات هارمونیک
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

Trading Chaos

 • نام دوره: معامله آشوب
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام

MQL4 Programming

 • نام دوره: اکسپرت نویسی
 • استاد دوره: روح‌اله‌ معتمدی
 • سطح دوره: مقدماتی-پیشرفته
 • تعداد ساعات: 50
 • نحوه برگزاری: حضوری، وبینار
 • دانلود سرفصل های آموزشی
ثبت نام